Tipy pro zaměstnavatele – doporučení pro komunikaci s člověkem s mentálním postižením při výběrovém řízení

Podívejte se na krátký videoklip zobrazující 4 základní situace, které mohou nastat během pohovoru s člověkem se zdravotním postižením.

Natáčení klipu proběhlo ve spolupráci s firmou Lagardere Travel Retail, a.s.
Klip vznikl díky finanční podpoře firmy Accace s.r.o. Děkujeme!

Přečtěte si i dalších 15 tipů:

 1. Zájemce o práci srozumitelně a jasně informujte, v kolik hodin, kam a za kým se má na pohovor dostavit. Ujistěte se, že instrukcím porozuměl, nechte si informace zopakovat, případně mu nabídněte zaslání informací přes sms nebo e-mail.
 2. Udělejte si na výběrové řízení dostatek času. Je možné, že bude trvat déle, než jste zvyklí.
 3. Na pohovor může přijít zájemce v doprovodu pracovního konzultanta. Od začátku se obracejte při rozhovoru na zájemce o práci, pracovní konzultant pomůže v případě obtíží v komunikaci.
 4. Vytvořte klidnou atmosféru při rozhovoru, základem je trpělivost a tolerance.
 5. Vždy předem vysvětlete, o čem budete mluvit a co se bude dít. Předem strukturujte řeč, hlavní body můžete psát. Postupujte po malých krocích a snažte se vše vysvětlovat.
 6. Získejte a udržujte pozornost zájemce. Například i tím, že ho oslovujete jeho jménem.
 7. V komunikaci se zájemcem o práci mluvte v krátkých větách a pomalu. Jasně artikulujte a nezahlcujte zájemce informacemi.
 8. Nepoužívejte cizí slova a odborné výrazy. Vyhýbejte se abstraktním pojmům, objasňujte pomocí konkrétních příkladů nebo srovnáním.
 9. Nepoužívejte nadsázku a ironii – může to být matoucí.
 10. Pokládejte otázky jednoduše a dejte zájemci dostatek času na odpověď. Buďte připraveni a ochotni otázku zopakovat.
 11. Průběžně se ujišťujte, že Vám zájemce rozumí. Nespokojte se s odpovědí ano, ale doptávejte se.
 12. Pokud nerozumíte tomu, co zájemce říká, řekněte mu to a požádejte ho o zopakování nebo o vyjádření se jinými slovy, případně se obraťte o pomoc v komunikaci na doprovod.
 13. Pokud víte z životopisu nebo z motivačního dopisu, že má zájemce přiznanou invaliditu, ptejte se, jak ho zdravotní stav ovlivní v práci. Pomůže Vám to dobře nastavit pracovní podmínky (pracovní dobu, čas přestávky, pracovní činnosti).
 14. Nabídněte zájemci možnost si pracoviště prohlédnout a jednotlivé činnosti si vyzkoušet. Získáte tím vzájemně představu o vhodnosti pracovního místa.
 15. Na závěr přehledně shrňte informace, na kterých jste se domluvili a požádejte o shrnutí také zájemce o práci. Důležité informace ohledně vaší domluvy můžete také zapsat a nechat zájemci v písemné podobě.

Dlouhodobě se zabýváme podporou zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na běžném trhu práce. Zjistit více o službě Podporované zaměstnávání

Sdílejte na: