Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením).

Projekt Správná volba byl realizován od 1.1.2006 do 31.5.2008, tedy 2 roky a 5 měsíců. Hlavním realizátorem projektu byl Rytmus o.s., na projektu spolupracovaly partnersky  SPMP ČR (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.) a QUIP – Společnost pro změnu. Na projektu se dále podíleli odborní pracovníci jiných organizací a externí lektoři.

V rámci projektu byly do praxe zaváděny nové, moderní prvky podpory rozvoje samostatnosti a soběstačnosti u lidí s potížemi v učení (mentálním postižením), např. metoda „case management“, kurzy Práce s počítačem, Samostatné cestování, Hospodaření s penězi nebo série přednášek pro rodiče.

Metoda „case management“
Podstatou metody je individuální posouzení potřeb, dovedností a schopností každého uchazeče a doporučení na míru šité podpory při hledání pracovního místa, např. metodou podporovaného zaměstnávání (PZ). Metoda byla popsána a byla vytvořena stručná metodika. Metoda byla použita při vstupních pohovorech s 89 zájemci o službu PZ, 55 osob nakonec službu PZ využilo. Case management je v současnosti standardní součástí naší služby PZ.

Kurz Práce s počítačem
Pro kurzy vzniklo nové vzdělávací centrum ve Studentské ulici v Praze 6 – nová učebna s šesti pracovními místy a čtyřmi počítači, byl vytvořen učební materiál; kurz byl v červnu 2006 akreditován na MŠMT. Kurz je rekvalifikační, krátkodobý (40 hodin výuky) a prezenční. Po absolvování kurzu získali absolventi osvědčení o rekvalifikaci pro práci s počítačem. Celkem bylo uspořádáno 6 kurzů, které dokončilo 24 osob z 26 přihlášených. PC kurz zůstává v nabídce služeb o.s. Rytmus.

Kurz Samostatné cestování
Kurz je v České republice nový, na jeho vytváření se významně podíleli pracovníci o.s. OSA. Kurz je střednědobý (120 vyučovacích hodin), skládá se z teoretické a praktické části a jeho cílem je naučit lidi s potížemi v učení (mentálním postižením) samostatně cestovat. Ke kurzu byly vyhotoveny učební materiály pro učitele a pro účastníky. Z důvodů časové náročnosti byl uspořádán pouze jeden kurz, celkem se přihlásilo 6 lidí a dokončilo jich 5.  Kurz zůstává v nabídce os.s. OSA.

Hospodaření s penězi
I tento kurz v České republice nový. Inspirace a základní poznatky byly převzaty částečně ze zahraničí. Je krátkodobý (asi 40 hodin) a skládá se z teoretické a praktické části. Byly vyhotoveny učební materiály pro učitele i pro účastníky. Cílem kurzu je naučit účastníky poznávat peníze, sestavovat si vlastní rozpočet, užívat peníze při nakupování. Realizovány byly 3 kurzy, na které se přihlásilo 16 lidí, dokončilo 14. I tento kurz zůstává v nabídce služeb o.s. Rytmus.

Přednášky pro rodiče probíhaly během celého projektu formou jednotlivých přednášek – cílem bylo zvyšování informovanosti rodičů osob s potížemi v učení (mentálním postižením) v oblastech: problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, posuzování stupně závislosti v rámci nového zákona o sociálních službách, příspěvek na péči, způsobilost k právním úkonům a další. Bylo uspořádáno 20 přednášek, zúčastnilo se celkem 515 lidí.

V průběhu  projektu se někteří pracovníci projektu zúčastnili zahraničních konferencí –   Europe in Action v květnu 2006 v Bruselu, stáže v Severním Irsku a v rakouském Grazu.

Veřejnost byla o projektu informována formou letáků a článků na webových stránkách o.s. Rytmus  a SPMP ČR.

 

Sdílejte na: