Zahájili jsme online kurz napříč Evropou

Po téměř ročních přípravách s dalšími šesti partnery napříč Evropou jsme v září zahájili mezinárodní kurz „O globálním občanství a dovednostech občanské angažovanosti mezi mladými lidmi s mentálním postižením“. Ten probíhá online v rámci projektu B4 Boření bariér, stavění mostů (Breaking Barriers Building Bridges)

Obsahem kurzu jsou, pro současný svět, důležitá témata probíraná v souvislosti s životem lidí s mentálním postižením. Jde o lidská práva, Agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje, změnu klimatu, rovnost žen a mužů a budování mírového a spravedlivého prostředí.

Účastníci se naučí používat a předávat informace o globálním občanství a občanské angažovanosti v těchto tématech mladým lidem s mentálním postižením prostřednictvím her, videí a materiálů ve snadném čtení a dalších technik.

Ukázka úvodní stránky online kurzu

Cílem kurzu je také spojit účastníky, učitele a další odborníky pracující s mladými lidmi s mentálním postižením. Potkávají se zde odborníci ze Španělska, Itálie, Chorvatska, Maďarska a Česka.

Partneři projektu B4 jsou:

V listopadu na online část kurzu navážeme osobním setkání účastníků v Praze. Už teď se těšíme. 

 

 

Sdílejte na: