Výroční zpráva 2002

Milé kolegyně a kolegové, děkujeme vám všem za práci v celém minulém roce. Milí dobrovolníci, vážíme si toho, že jste …

Výroční zpráva 2001

Posláním os Rytmus je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí …

Výroční zpráva 1999

Posláním sdružení je poskytovat služby, které lidem s mentálním postižením umožní žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí mezi …

Výroční zpráva 1998

Posláním sdružení je poskytovat služby, které dětem a dospělým lidem s postižením umožní žít, vzdělávat se a pracovat v běžném …

Výroční zpráva 1997

Milí přátelé a příznivci, předkládáme Vám stručnou zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 1997. Výroční zpráva …

Výroční zpráva 1996

Milí přátelé a příznivci, chtěli bychom vás seznámit s nejdůležitějšími skutečnostmi, které se týkají činnosti sdružení Rytmus v roce 1996. …

Výroční zpráva 1995

Předkládáme Vám zprávu o prvním roce naší činnosti. Přestože metody, které používáme, jsou u nás zatím stále ještě nové a …