Arteterapeutický den pro pracovníky

V srpnu proběhl interní arteterapeutický den. Cílem bylo, aby naši pracovníci získali zkušenosti v oblasti terapie a zároveň si odpočali od každodenních povinností. Setkání bylo rozdělené na dvě části – teoretickou a praktickou. Naše terapeutka Petra Vorlová, která celý den vedla, začala teorií. Kolegyním představila svou práci a především konkrétní praktické techniky arteterapie, na které došla řada v odpolední části.

Zdá se vám, že pro vás arteterapie není? Na to má Petra jednoduchou odpověď: „Vezměte si libovolný papír a tužku a nakreslete čáru. Povedlo se? V tom případě je vám svět arteterapie otevřen.“ A tak začalo tvoření.

Praktické zkoušení probíhalo ve skupinách i individuálně. Společně se podařilo vytvořit sérii obrázků duhy, zapadajícího slunce, noci a východu slunce k poledni. Kromě toho se zkoušela práce s příběhem a jeho vizualizace pomocí kresby. 

Ke konci proběhla zpětná vazba, reflexe toho, jak celý den proběhl i toho, jak se tvoření dařilo a jaké u něj byly pocity. Celý den byl proložen i terapií smíchem, která atmosféru ještě víc uvolnila. 

Byl to pro nás příjemně strávený čas. Nabilo nás to pozitivní energií a některé z nás to nakoplo k tomu, abychom začaly být více tvůrčí.

Co si z arteterapie s Petrou odnášíme? „Je to fajn, je to fajn, jééé!“

Arteterapeutka doporučuje akční metody zaměřené na smysly.

Přečtěte si rozhovor o arteterapii v sociálních službách s Petrou.

Sdílejte na: