Jsme podporou třeba i při vyřizování lékařského posudku

V Tranzitním programu pomáháme studentům praktických škol získávat první pracovní zkušenosti a rozvíjet sociální dovednosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Někteří poskytovatelé praxí či budoucí zaměstnavatelé vyžadují potvrzení o zdravotní způsobilosti práci vykonávat. S vyřízením lékařského posudku nabízíme studentům podporu. 

Štěpán – poradce a asistent doprovázel tři mladé lidi, kterým pomohl zdravotní prohlídku absolvovat a potvrzení u lékařů vyřídit. Vždy šlo spíše o formalitu a prohlídky u lékařů byly rychle vyřízeny. Jeho zkušenost byla vždy podobná.

Návštěvy probíhaly jako „na běžícím pásu“ a nebylo příliš času na povídání a vysvětlování podrobností. Lékaři se většinou automaticky obraceli na Štěpána, místo toho, aby komunikovali přímo se studenty. Ve všech třech případech se setkal s tím, že navštívení lékaři neměli zkušenost s poskytováním péče lidem s mentálním postižením.

Jak to dopadlo?

Návštěvy u všech tří lékařů ve výsledku vedly k získání potvrzení. To je na věci pozitivní. Ponechme nyní stranou, že vystavený dokument někdy lékaři předávali přímo Štěpánovi a nikoli člověku, který si pro něj přišel. Na rovnocenném a respektujícím přístupu ze strany lékařů k lidem s mentálním postižením je ještě stále co vylepšovat.

Mladí lidé s mentálním postižením jsou leckdy zvyklí, že za ně mluví a rozhodují jiní. Tranzitní program pro ně bývá první možností se informovaně a samostatně rozhodovat a to nejen u volby praxe, ale i v oblastech, které s tím souvisejí. 

Jaká je naše role poradců v Tranzitním programu?

 • Pomáháme studentům s přípravou na návštěvu u lékaře, s vyjasněním toho, co člověka čeká, na co se lékař může ptát, a s čím a jak můžeme během návštěvy pomoci.
 • Pomáháme objednat termín, doprovázíme člověka na místo a pomáháme s orientací v areálu či budově. 
 • Vyjasňujeme naši roli, kdo jsme a proč člověka doprovázíme, že za něho nejsme zodpovědní, a nejsme ani pečovatelé, nýbrž v roli podpůrce (průvodce, asistenta či poradce). 
 • Pomáháme s ujasněním, porozuměním a formulací odpovědí. Například v tom, kam jde člověk na praxi a jaké činnosti bude vykonávat. Případně můžeme podpořit lékaře v jasnější formulaci dotazů nebo předávání informací.
 • Poskytujeme pomoc při vyplňování formulářů.
 • Někdy s člověkem „pouze jsme“. Pro pocit opory a jistoty, že se na nás může obrátit, když je bezradný a s něčím si neví rady.

Jak podporujeme lékaře?

 • Představíme se a vysvětlíme svou roli podpůrce.
 • Upozorňujeme na to, že s člověkem pečlivě praxe volíme a vytipováváme konkrétní činností, na které člověk stačí. Zjišťujeme rizika, která na praxi mohou nastat, a zaměstnavatelům pomáháme nastavit podmínky pro praxe studentům „na míru“. 
 • Vyzýváme lékaře, aby se obraceli přímo na člověka. Vstupujeme do situace v případě, kdy je potřeba dojít vzájemného porozumění, nebo když nás o pomoc člověk sám požádá.
 • Dáváme osobní příklad tím, že s člověkem s postižením jednáme s respektem a trpělivostí. Nejednáme a nemluvíme za člověka.
 • Doporučujeme mluvit a jednat srozumitelně, bez použití složitých slov. Nechávat prostor na vysvětlení v případě, že je třeba cokoliv objasnit a ověřovat si porozumění. Upozorňujeme na to, že v žádném případě nerozhodujeme za člověka.

Článek vznikl jako součást projektu „Zdraví“, na kterém pracují sebeobhájci a pracovníci Rytmusu, jejichž záměrem je, aby lidé s mentálním postižením lépe porozuměli tématům zdraví, nemocí a prevence. Zároveň se snaží usnadnit zdravotnickému personálu komunikaci s lidmi s postižením.

Na www.rytmus.org/zdravi najdete více informací a výstupy projektu ve snadném jazyce.
 
Sdílejte na: