Zase jsme vydali výroční zprávu

Milan Cháb byl člověk, který usiloval o zrušení ústavů, které jsou podle jeho slov „zločinnou institucí“. Věděl, o čem mluví, sám v jednom z nich jako ředitel pracoval 21 let. Podporoval integraci lidí s postižením podobně jako naše organizace. A Pavla Baxová jeho odkaz připomíná v naší výroční zprávě.

My dnes pracujeme na tom, aby lidé s postižením, malí i velcí, mohli žít v otevřené a tolerantní společnosti. Podílíme se na tom, aby děti mohly chodit do běžných škol v místě svého bydliště. Podporujeme dospělé, aby chodili do práce za férových podmínek. Aby mohli bydlet ve svém bytě a měli možnost využívat podporu a pomoc, pokud ji potřebují. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Pedagogickým pracovníkům nabízíme kvalitní vzdělávání zaměřené na zážitky a vytváření postojů. Podrobnosti o tom, co všechno jsme v Rytmusu zažili a dělali v minulém roce, a jak jsme hospodařili se svěřenými financemi, se dočtete v nejnovější Výroční zprávě.

Sdílejte na: