Inkluze je když

Projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního proudu ve Středočeském kraji vstoupil do poslední třetiny své realizace. Projekt …

Výroční zpráva 2008

Vážení přátelé, předkládáme vám zprávu o činnosti naší organizace za rok 2008. Pokusili jsme se popsat alespoň v krátkosti všechny …

Výroční zpráva 2007

Milí přátelé, kolegové, příznivci, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2007, která přináší přehled činností, služeb, dalších aktivit a hospodaření …

Pacifik

Záměrem projektu bylo změnit situaci osob – nositelů plného invalidního důchodu podle §39, pís. a) zákona č. 155/1995 sb. O …

Výroční zpráva 2006

Posláním občanského sdružení Rytmus je poskytovat služby, které umožní dospělým lidem a dětem s postižením pracovat a vzdělávat se v …

Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením). Projekt Správná volba …

Modelový systém podpory

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách Projekt zaměřený na kvalitu a individuální přístup …