B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.

Jiří: Terapie mi dělá dobře

Jiří chodí na psychoterapeutická setkání k Petře Vorlové, terapeutce v našich sociálních službách v Karlovarském kraji. Pravidelně ji navštěvoval každý týden a nyní, už rok, jednou za 14 dní. Psychoterapii doporučuje i ostatním, protože jak říká, dělá mu dobře, má dobrý pocit a odchází ze setkání s dobrou náladou.

Výroční zpráva 2021

Vážení a milí čtenáři, přinášíme vám přehled příjemných zpráv o činnosti naší společnosti v roce 2021. Činnost byla jednoznačně smysluplná – opakující se i nová, zábavná i méně …