Zdraví aneb komunikace mezi zdravotníky a lidmi s mentálním postižením

Na projektu (zkráceně mu říkáme „Zdraví“) pracují sebeobhájci  a pracovníci Rytmusu, jejichž záměrem je, aby lidé s mentálním postižením lépe porozuměli tématům zdraví, nemocí a prevence. Zároveň se snaží usnadnit zdravotnickému personálu komunikaci s lidmi s postižením.

Celý název projektu zní: Zlepšení kvality vzájemné komunikace mezi zdravotníky a lidmi s mentálním postižením.

Projekt má 3 části:

  1. Vytvoření nové pozice Průvodce zdravím, na níž budou spolupracovat 2 naše kolegyně a 3 sebeobhájci. Budou převádět do snadného čtení některé zdravotnické informace, s nimiž se běžně setkávají, budou vytvářet obrázkové manuály (k lékům, dietám, cvičení), budou pracovat na osvětě a sbírat příklady dobré praxe spolupráce se zdravotníky.
  2. Vytvoření sítě dostupných psychoterapeutů pro lidi s MP.
  3. Vytvoření a realizace zážitkového kurzu Zdravovědy pro 15 účastníků.

 

Projekt v oblasti zdravotnictví byl v roce 2021 podpořen Magistrátem hl. m. Prahy. Děkujeme!

Sdílejte na: