KONFERENCE PRO ZMĚNU 2023

11. října od 10 do 15 hodin proběhne v prostorách brněnské Vaňkovky konference určená lidem s postižením a jejich doprovodu …

B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.