Poradna Quip pomáhá radou i podporou především lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. Pomáháme jak jednorázovou radou, tak i formou dlouhodobější spolupráce. Pomáháme v kanceláři i na základě domluvy i v terénu (tam kde nás lidé potřebují). Působíme v rámci celé České republiky.  Součástí poradny jsou sociální pracovníci i právníci. Využití poradny je zdarma.

S čím můžeme pomoci?

 • Pomáháme lidem poznat, co je pro ně důležité.
 • Pomáháme lidem vyznat se v tom, co je pro ně složité a podporujeme je, aby dokázali udělat v dané oblasti rozhodnutí.
 • Pomáháme člověku pojmenovat, co zvládne sám, a s čím potřebuje pomoci. Můžeme ho propojit s lidmi, kteří mu mohou pomoci (sociální služby i lidé z jeho okolí).
 • Naší specializací je poradenství v oblasti svéprávnosti. Rozumíme i alternativám k omezení svéprávnosti.
 • Pomáháme lidem najít vhodné právní uspořádání jejich záležitostí a prosazovat ho u úřadů, soudů apod.
 • Radíme lidem v oblasti mezilidských vztahů a sexuality.

Na čem si zakládáme

 • Každý člověk je jiný, jeho životní situace je jedinečná.
 • Na důkladném poznání životní situace a osobnosti lidí, kterým pomáháme. Používáme k tomu nástroje Plánování zaměřeného na člověka.
 • Přizpůsobujeme rady i pomoc každému člověku podle toho, co sám zvládne a s čím potřebuje pomoc.
 • Pracujeme přímo s konkrétními lidmi s postižením (ne o nich bez nich).

Komu službu poskytujeme?

Pomáháme lidem, kteří mají nějaké z následujících znevýhodnění a jsou starší než 2 roky:

 • mentální postižení,
 • chronické duševní onemocnění,
 • tělesné postižení,
 • kombinované postižení
 • nebo jsou v seniorském věku.

Obrátit se na nás mohou i rodinní příslušníci či ostatní sociální služby, pokud mají ve svém okolí někoho ze jmenovaných skupin a potřebují zjistit, zda jejich blízkému nebo klientovi dokážeme pomáhat.

Cíle služby

Naší prací přispíváme k tomu, aby znevýhodnění lidé mohli naplňovat svá lidská práva. Včetně práva na sebeurčení. A měli možnost žít v souladu s vlastními hodnotami.

Co se děje v Poradně Quip?

Zobrazit všechny příspěvky o Poradně Quip.