Zpět do komunit

Začátkem ledna 2013 se v Rytmusu rozběhl nový projekt s názvem Zpět do komunit. Projekt podpořený nadací Open Society Fund …

La puerta

Cílem projektu bylo vytvořit funkční spolupráci mezi Domovem sv. Rodiny (domovem pro osoby se zdravotním postižením) a o.s. Rytmus, které …

Projekt transition

Kvalita přechodu ze školy do práce a profesionální intervence se ukazují jako klíčové pro úspěšné uplatnění mladých lidí s postižením …

All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce …

Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu. Prvním cílem projektu Od …